Moderador: Jaume Illa
Relator: Ramon Barlam


Imagen_10.png


NOTA PRÈVIA : Aquest resum no manifesta en cap moment el posicionament ni del moderador ni del relator al voltant dels llibres de text digitals. Es tracta, simplement, d'un resum executiu del desenvolupament del debat.Comencem el taller amb l'assistència de 17 persones (19, comptant el moderador i el relator). El Jaume Illa presenta com es planteja el debat a partir d'una presentació multimèdia .

Des de fa uns dies aquest tema és tema de gran actualitat, associat a les intencions del govern central i autonòmic de portar ordinadors portàtils a les aules.

Passem directament a la presentació.

 1. El sector editorial está mucho más preparado que el sisema educativo ...'
 2. El principal desafío del sector (editorial), en este momento, es la variedad de textos y recursos gratuitos que circulan por internet' (Anele)
 3. Escuela 2.0 es mucho más que digitalizar libros y ponernos más y mejores medios tecnológicos, sustituir software libre por privado y formar al profesorado en cómo se conecta uno a internet'.
 4. Los libros de texto son una pedagogía del pasado y el sector editorial, una industria con...
(Vegeu la presentació)

Les diapositives es complementen, per tal d'animar el debat, amb dos vídeoclips:


A partir d'aqueses afirmacions ens plantegen un seguit de qüestions. Però potser abans hauríem d'anotar en un post-it un argument a favor i un en contra de la implementació dels llibres de text digitals. Després, per parelles, veurem si els arguments quadren, si hi ha similituds... seguidament passarem a grups de 4 persones i finalment farem el debat ampli.

Debat

Arguments a favor:
 • Millora l'atenció (atractiu) i els resultats milloraran.
 • L'eina pot motivar l'alumnat
 • La interactivitat com aprenentatge i ens permet entrar en diferents formats d'informació (dues aportacions en aquest sentit)
 • Permet fer el tractament a la diversitat d'una manera més còmoda.
 • Aporta solucions de manera més ràpida.
 • Solució més ecològica i sostenible.
 • Menys pes per a l'esquena (2 aportacions)
 • No s'oblidaran els llibres a casa.
 • Té una línia argumental, una estructura, una repetició molt més equilibrada (pel que fa al format) i millor que la que pugui preparar una persona per seu compte.
 • L'actualització contínua de continguts. Amb el paper, es trigaven 5 anys a renovar el contingut.

En contra
 • Dispersió en continguts (2 aportacions en aquesta línia). S'ha de concretar molt bé què és el què volem. Tanta informació el pot dispersar.
 • Dificultat en organitzar les seqüències d'algunes activitats (es posava l'exemple dels passos que cal fer per resoldre exercicis matemàtics).
 • Preocupació de com acabaran sent aquets materials.
 • Perill de posar més atenció al mitja que al contingut.
 • Cal una inversió en infraestructures: canó a totes les classes, etc. Són uns diners que potser es necessiten per altres coses per exemple abastir les aules d'aire condicionat ja que segons on i quan és impossible fer classe (la interpretació que s'havia fet, que tampoc és errònia, és que entre altres coses: els aparell generaran molta calor i es necessitarà aire condicionat. Una xarxa que funcioni, el servei tècnic que funcioni.)
 • Problema del manteniment. Que tots els ordinadors funcionin.
 • No s'ha demanat en cap moment l'opinió del professorat.
 • Què entenem per llibre digital? Què ha de tenir?
 • El llibre de text digital és un treball individual, no fomenta el treball col·laboratiu.
 • La formació del professorat (2 intervencions). Preocupació.
 • Costarà 'tocar' la feina feta (estem acostumats a 'veure' i 'tocar' es dossiers).
 • Tema de la seguretat. Nens que aniran amunt i avall amb ordinadors a sobre.
 • Genera diferències entre l'alumnat que podrà continuar treballant a casa i el que no.

Altres

 • Això 'serà'. És una situació amb què ens trobarem i s'haurà d'afrontar el millor possible.
 • El que es posi en aquest tema tindrà més reconeixement de cara als pares.

Després d'aquesta part del debat visualitzem els dos videos enllaçats al principi d'aquesta pàgina.

CONCLUSIONS

Ja amb el Xavi Suñé 'renyant-nos' perquè ja arribàvem tard a l'esmorzar passem a debatre les preguntes de la presentació:

· És compatible l'ús del llibre de text (digital o no) amb l'escola 2.0 ?
· És el punt i final, o una parada obligada a meitat de camí
· Una necessitat pedagògica, o una sortida a la crisi dels sectors empresarials i tecnològics.
· Serà un estímul a l'adopció de metodologies 2.0 ?
· És això el què passarà ? (vídeo metodoloxia ou tecnoloxia ?)

 • Ordinadors a l'aula sí, però sempre i quan s'acompanyi de la metodologia adequada. No fer-los servir perquè sí i prou.
 • Si el llibre digital és com el de paper, no servirà per res.
 • Els LLD no estan en consonància amb la web 2.0 i la web 3.0.
 • Que el nen pregunti al professor online... el sentiment analògic sempre hi és.
 • La responsabilitat del canvi de metodologia serà nostre. Cal formació, cal temps per adaptar, com hem d'afrontar una classe d'aquest tipus. És un procés que necessita el seu temps.
 • El professorat serà capaç per afrontar aquest canvi?
 • Si l'avaluació....

Finalment, convidem els assistents a que des de casa entrin i continuin escrivint en aquesta wiki les seves opinions i comentaris.
_

2/06/2009 DAVID DE LAS HERAS Abstret del meu blog. si voleu el link envieu-me un correu david24@uoc.edu
La meva intervenció va ser simple que és una conclusió que vaig arribar fa una setmana sobre la web 3.0. Sabem que amb la web 2.0 el que hem aconseguit és la interacció. Però amb la web 3.0 la idea és d’arribar a la web semàntica. No es tracta ja que el buscador et dongui diferents webs per trobar la solució sinó donar directament la resposta. Aquesta és la que permetria que no hi hagi tanta dispersió del coneixement.

Un altra element que vaig afirmar és que hem de connectar l’analògic amb el digital, no potser només digital tot seria una equivocació. L’espiritualitat que dóna el llibre analògic no pot donar el llibre digital.En cap cas potser que el llibre digital és que fos el mateix que l’analògic. És a dir, una lectura lineal. El llibre digital ha de cerca la interactivitat.

Finalment amb l’afirmació d’abans està clar que només es pot buscar afirmacions objectives com : Quants ossos té el cos humà? Però quan se li pregunta Perquè va haver-hi la segona guerra mundial? La interpretació potser més complexa. I la solució passa per les eines 2.0 twitter o el futur google wave. Que us sembla?