GRUP MODEL 1:1 (1 ALUMNE - 1 ORDINADOR)


CONCLUSIONS DEL GRUP

Plantejament dels eixos de debat per part de Marià Cano.
 • 1 to1 computer environment (un ordinador per persona)
 • Espai i temps: requeriments que cal tenir en compte els recursos necessaris i de quina manera ens condicionen el treball que en puguem fer.
 • Metodologies: en quina situació metodològic sens situem? Una posició 1 a 1 no garanteix el model didàctic que apliquem.
 • Currículum:
 • Programari: quins són els aplicatius i el sistema operatiu que adoptem?
 • Maquinari: quin tipus de dispositiu? Ordinadors de sobretaula? Ordinadors portàtils? TabletsPC?
 • Infraestructures: connexions, ample de banda ....

A altres Comunitats Autònomes s'han iniciat plans de dotació de maquinari. Es tracta de models sostenibles en el temps? Són models que es poden transferir a altres situacions?

Debat obert


 • Es visualitza que calen una gran quantitat de infraestructures. El problema més gran s'ha vist en l'accés a internet, no pas a la recàrrega d'ordinadors o en altres infraestructures.
 • Com es una prova pilot, es creu que pot haver-hi massa problemes d'infraestructura. Es troba a faltar ADSL a totes les aules. Es veu una potencialitat per la possibilitat d'adaptar-ne el contingut a alumnes amb diversificació curricular.
 • Un altre aspecte a tenir en compte és el que afecta a mobiliari escolar. Condicionament estructural.
 • Els espais condicionaran el tipus d'implantació i que l'experiència sigui reeixida o no. És molt important tenir en compte el tipus d'espai que cal preveure.
 • Espais i temps, curriculum i metodologia és allò que ens hauria de preocupar com a docents. Els aspectes d'infraestructura no ens haurien de condicionar com a docents, però això suposa que hem de centrar el debat en aquestes qüestions en primer terme.
 • I si decidim que el model 1:1 no és el que volem/necessitem? Com no ho hem parlat ni discutit, ni plantejat les hores que volem de treball amb ordinador ... ho hem de poder dir.
 • Ningú ens ha preguntat en quin tipus d'escola volem viure!!! Els centres educatius haurien de planificar-se de manera conjunta i els equips haurien de ser interdisciplinaris: arquitectes+pedagogs.
 • Les idees brillants dels responsables en matèria educativa no venen acompanyades de planificació suficient.
 • En quin moment hem debatut els professors els models que volem? No hem sabut construir i transmetre una visío col·lectiva ni les nostres necessitats reals.
 • I ara què? Què hi podem fer al respecte? Ens organitzem?
 • Es proposa que busquem alguna manera de vehicular els nostres arguments i els coneixement que puguem tenir al respecte.


Enllaç interessant sobre aquest tema al bloc del Eduardo Larequi, La bitácora del tigre


http://www.labitacoradeltigre.com/2009/04/26/un-ordenador-para-cada-nino-en-primaria/