GRUP REPENSAR LA FORMACIÓ DEL PROFESSORAT

CONCLUSIONS DEL GRUP

1. La formació del professorat ha viscut tendències: TIC, TAC...
 • TAC: Autonomia
 • TIC no és traslladar l'aula a Internet
2. Formació Continuada
 • És històrica a Catalunya
 • TIC, la novetat costa d'integrar
 • TIC, implica un canvi de model educatiu -> el territori digital és un territori controlat per l'alumne i la relació Professor - Alumne és diferent (igualtat)
3. Formació del professorat molt sovint No Formal
 • Autoformació
 • Acompanyament pels altres professors
4. Formació entre professors:
 • Necessitat de compartir experiències
 • Necessitat de recollir les experiències
 • Necessitat de promoure i gestionar l'intercanvi d'experiències entre professors
5. Reconeixement de la formació:
 • Necessitat de reconeixement de microcursos (sumatori d'hores)
 • S'ha de reconèixer l'aprofitament (no l'assistència)
 • El professorat s'ha de comprometre a realitzar i aprofitar la formació a la qual s'inscriu.
6. Es necessita una formació aplicada (didàctica) -> mostrar amb la pràctica la didàctica que ensenya.


Blocs recomanats


Bloc recomanat: http://blocs.xtec.cat/espiritualitatalaula/category/9-de-la-grandiositat-al-llibre-de-text/