El Xavier Suñé dóna la benvinguda i presenta la jornada d'avui com a una continuïtat de la proposta escola 2018, el primer acte de la qual es va celebrar ara fa una any a Callús.
Després d'aquesta presentació benvinguda del Xavier Suñé passa la paraula a la Mercè Gisbert.

La Mercè Gisbert dóna les gràcies als assistents per venir a Tarragona a parlar d'educació. I més en un moment en el que s'està parlant del tema dels libres de text digitals. Està bé que ens trobem per parlar més enllà de la tecnologia.

L'eclosió de la web 2.0 fa que es normalitzi el fet d'explicar la vida de cadascú. És quëstió de veure com aprofitem això de la millor manera possible.

La socialització de la tecnologia fa que puguem generar coneixement infinit. Els joves, que tenen molt de temps estan construint coneixement de manera molt creativa. Els estudiants són uns gran aliats i està bé poder aprofitar aquesta situació.

L'ortografia, la gramàtica ... són 'problemes' que arrosseguem i que els blogs (aquesta és una trobada d'educadors blocaires) ens poden ajudar a ensenyar que hi ha diferents codis i que no tots serveixen per al mateix.

Un dels problemes actuals és que ens costa saber-nos explicar. Posa l'exemple de proves de selecció a la universitat. LA bona expressió és un dels primers reptes a tots els nivells educatius. En una prova de selecció llençada des de la universitat, de 800 aspirant només van passar la primera prova 50.

El local i el global és molt interessant perquè serveix projectar-te, des dels referents pròxims, a tot el món.

Per acabar, recorda algunes de les fites d'avui:

  • Analitzar en profunditat per a què serveix aquesta tecnologia. Per millorar la pràctica educativa, que per això estem aquí avi. Que siguem capaços enre tots de dissenyar la millor manera d'aprofitar tot el que està aportant la web 2.0 i la que ve.

  • L'acte educatiu és un acte de publicació, que també té un contingut i una informació.

  • Si sabem fer això podem aconseguir que l'escola, la universitat, etc. pugui funcionar millor.

  • Dóna les gràcies per utilitzar la universitat per això i s'ofereix per posar-la a disposició.


El Xavier Suñé fa els agraïments a la universitat i a totes les persones que han fet possible aquest acte.

(NOTA: SI algú ha agafat apunts, que modifiqui el que s'escaigui):


Us passo els apunts que jo he fet de la Trobada respecte a aquest punt:
En la presentació de la Jornada, precedida per Xavier Suñé, dels Serveis Educatius de Tarragona, la Sra. Mercè Gisbert, vicerectora de política Educativa de la URV i professora de Noves Tecnologies aplicades a l'Educació ha dit algunes coses que he trobat interessants i les idees que n'he extret han estat les següents:
  • Els alumnes són creatius, hem d'aprofitar la creativitat dels alumnes, convertir-los en aliats i afavorir el coaprenentatge.
  • Hem d'exigir als alumnes que aprenguin a comunicar-se adequadament segons el context en el qual es trobin. D'acord que s'escriguin missatges de text il·legibles "xq els sms n prmtn xplaiars gaire", però en un bloc, que està a l'abast de molta gent, els hem de convidar a expressar-se adequadament, sense faltes d'ortografia, etc. Igualment a les xarxes socials (Facebook, Twenty...), segons el grau de familiaritat o coneixença se'ls ha de fer veure que s'han de tenir unes formes o unes altres.
  • El primer repte de l'aprenentatge és saber comunicar-se, i per tant és no és tan important el mitjà per aprendre sinó com (saber utilitzar adequadament les eines... el que vindria a explicar les TAC, oi?). En definitiva, utilitzar les noves tecnologies (TIC) per treure'n el màxim profit (TAC) i incentivar els alumnes a utilitzar-les de manera adequada (per exemple, se'ls pot fer participar activament en un bloc, fòrum, crear un perfil de Facebook per a l'aula, etc.)
(Si us interessa, al meu bloc he intentat una mica reflexionar sobre tot el que n'he tret de la Trobada) (Anna)