GRUP TREBALLAR PER COMPETÈNCIES. TOT IGUAL O UNA NOVA ESCOLA?


CONCLUSIONS DEL GRUP